Fundacje

Pomagamy!

Fundacje w Polsce

Po przełomie na początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce powstało tyle fundacji, że trudno byłoby je wszystkie wymienić. My słyszmy tylko o tych, które mają większą siłę przebicia, ale jest ich o wiele więcej. Każdy z nich ma swój statut, którego musi się trzymać. Najważniejsze jest to żeby taka fundacja nie została stworzona tylko do tego żeby zbierać pieniądze z sms-ów i dobrze z tego żyć. Nie jest tajemnicą, że każda fundacja musi się utrzymać, a to wymaga odpowiedniego finansowania. Tylko, że może być tak, że z każdego dziesięciu złotych osiem idzie na działanie fundacji, a dwa złote na pomoc potrzebującym. Jeśli decyduje się ktoś na zakładanie fundacji to musi się liczyć z tym, że będzie to kosztowne przedsięwzięcie i można zainwestować w nie wszystkie oszczędności. Tacy ludzie wiedzą, że mają pomagać innym, a nie robić na pomocy karierę i nabijać sobie konto. Niestety prawdziwych fundacji nie ma zbyt dużo i to można uznać za bardzo smutne zjawisko. Nawet te fundacje, które uważamy za takie dobre działają na zasadzie najpierw dla nas, a później dla potrzebujących.  Najgorsze jest to, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem i żadna kontrola nie jest wstanie wykryć nieprawidłowości z tym związanych.

Działalność charytatywna

To co popularne i modne nie zawsze, wbrew pozorom, jest negatywne. Widać to doskonale na przykładzie działalności charytatywnej. Zainteresowało się nią w ostatnim czasie wiele fundacji, oraz wiele osób prywatnych, aktywnych medialnie. Działalność ta być może przynosi im jakieś korzyści pod względem wzrostu popularności lub zysków, jednak nie powinno być to przedmiotem negatywnego odbioru. Jakakolwiek pomoc potrzebującym, która powoduje nakłonienie innych ludzi do zwiększenia swojej wrażliwości i udzielania się społecznego w tym kierunku, jest dobrem. Fundacje działają bardzo prężenie. Organizują różnego rodzaju akcje,  tworzą programy, które mają na celu pomóc i pozyskać środki, oraz ogólnie rzecz ujmując czynią wszystko to, co może pomóc zarówno potrzebujący, cierpiącym na biedę, jak i przede wszystkim tym, których dotknęła uciążliwa i nieuleczalna choroba. Fundacje angażują się także w walkę z uzależnieniami, które staja się coraz częstszym problemem wielu społeczeństw. Ich działalność jest niezwykle pomocna i tym samym bardzo potrzebna. Wspieranie fundacji, zarówno za sprawą finansową jak i bezpośrednio, poprzez wolontariat, to bardzo cenne działanie, które powinno być udziałem każdego z nas.

Wolontariat dla młodych

Młodzi ludzie posiadają wiele wolnego czasu. Uważają oni go za bardzo cenny, gdyby jednak przyjrzeć się bliżej, marnują go niepotrzebnie na niewłaściwe rozrywki, imprezy, gry na komputerze, czy bezmyślne oglądanie telewizji. Nie przyczynia się to do ich rozwoju osobistego, ani w dziedzinie intelektualne, ani też duchowej. Czas przecieka im przez palce bezpowrotnie, jednocześnie nie pożytkują go w żaden sensowny sposób. Dlatego też powstaje wiele akcji, których celem jest nakłanianie młodych ludzi do udzielania się w ramach wolontariatu. Taka działalność wzbogaca ich doświadczenie życiowe, uwrażliwia na cierpienie innych, oraz przyczynia się do szerzenia dobra. Choćby najmniejszy gest, jaki uczynią w stronę potrzebujących, jest istotną kroplą w całym morzu drobnych uczynków. Poświęcenie choćby jednej godziny tygodniowo, na pomoc w hospicjum, czytanie dzieciom w szpitalu, czy też zbiórkę odzieży, lub żywności, przyczyni się dla dobra innych. Warto więc nakłonić młodych ludzi do wspierania potrzebujących i rozsądnego dysponowania swoim czasem, gdyż to dorośli najlepiej wiedzą , że zmarnowanych chwil nikt nam nie wróci, te natomiast które spędzimy pożytecznie, pozostaną w naszej pamięci na zawsze i pozostawią po sobie pozytywny ślad.

Zadania fundacji

W dzisiejszych czasach każdego dnia słyszymy o ludziach potrzebujących pomocy. Z różnych powodów stali się oni niepełnosprawni, bezdomni, stracili dorobek życia lub zachorowali na jakąś ciężką chorobę. Tego typu sytuacje wymagają dużego wkładu finansowego, aby móc znowu stanąć na nogi i powrócić do normalnego życia. Nie każdego jednak na to stać, ponieważ np. leczenie jest bardzo kosztowne i niejednokrotnie wymaga pobytu w najlepszych ośrodkach lub szpitalach, albo nawet wyjazdu zagranicę.

Właśnie w takich sytuacjach ludzie mogą liczyć na pomoc różnego rodzaju fundacji. Wsparcie ze strony tych organizacji jest często jedyną deską ratunku i bywa nieocenione. Fundacje prowadzą działalność charytatywną oraz doradczą i realizują stawiane przed nimi konkretne cele. Jedną z głównych działalności prowadzonych przez fundacje jest pomoc ludziom niepełnosprawnym. Pomoc taka polega na opłaceniu części kosztów leczenia oraz zakupie niezbędnego sprzętu. Ponadto takie organizacje pomagają ludziom, których dotknęły klęski żywiołowe oraz wojny. Także dzieci i młodzież z rodzin ubogich mogą liczyć na pomoc finansową i różnego typu stypendia dla szczególnie uzdolnionych.

Oprócz pomocy materialnej, fundacje zajmują się także m.in. udzielaniem wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów.